Pendaftaran Untuk Hadir Ke Misa

Pendaftaran Untuk Hadir Ke Misa

Dengan menekan kotak ini, anda dengan ini mengakui bahawa anda bersetuju dengan memproses Data Peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Dasar Polisi Pribadi kami, dan juga bersetuju dengan terma dan syarat kami.

Dengan ini saya mengaku bahawa dalam masa 14 hari ini saya tidak:

  • mempunyai gejala/simptom COVID-19 (demam, batuk, sesak nafas, sakit tekak dan lain-lain)
  • mempunyai kontak rapat dengan potensi/sah pesakit COVID-19 secara langsung dan tidak langsung